15.10.07

θιξοτροπία

είναι
το φαινόμενο μετατροπής
μιας πηχτής
σε ρευστότητα
ύλης
σε κολλοειδές διάλυμα.

Δηλαδή
όταν ένα υλικό
(στόκος)
μένει ακίνητος
βρίσκεται
σε σταθερή κατάσταση
(ζελές)

ενώ
όταν ανακατεύεται
αποκτά ρευστότητα.


ερωτοτροπία
είναι -

No comments: